201408.28
0

Projekt informatyzacji ksiąg wieczystych głównym celem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Trwają prace komisji sejmowej nad dużym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt zakłada obowiązek korzystania z elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego przez notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych. Składający wniosek musi posiadać konto w systemie informatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Na początku postępowania będą to notariusz, komornik sądowy oraz naczelnik urzędu skarbowego. System będzie weryfikował dane…

201408.27
0

Zatrudnienie na umowę o pracę, a umowa zlecenie lub o dzieło.

Zatrudnienie pracowników często sprawia wiele problemów pracodawcom. Powodem tego jest zwykle nieznajomość przepisów prawa pracy. Spośród form zatrudnienia pracodawcy najczęściej wybierają umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem….

201408.25
0

Ministerstwo Pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich

Resort pracy chce wprowadzić takie zmiany jak wydanie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, zlecanie badań lekarskich poza wyznaczonymi terminami oraz opis warunków pracy w skierowaniu na badania. Obecnie lekarz wydaje orzeczenie czy dany pracownik jest zdolny do wykonywania swojej pracy na danym stanowisku czy nie. Propozycją Ministerstwa Pracy jest możliwość określenia przez lekarza ograniczenia…

201408.21
0

Weszła w życie zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym weszła w życie 19 sierpnia br. Akt wprowadza dodatkowe procedury podczas składania wniosku Prokuratora Generalnego o unieważnienie prawomocnego wyroku wydanego w danej sprawie, która w chwili orzekania nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w chwili orzekania droga sądową była niedopuszczalna. Zgodnie z…

201408.20
0

Pracodawca nie chce wypłacić zaległej pensji. Czy warto iść z tym do sądu?

Często zdarza się tak, że pracodawca zalega z wypłacaniem należnej nam pensji, mimo nawiązanego przez nas stosunku pracy. Takich sytuacji jest wiele. Co należy w takim wypadku zrobić? Wynagrodzenie to jedna z cech, które odróżniają stosunek pracy od innych stosunków prawnych. Na podstawie art. 86 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie…

201408.18
0

Określenie brzmienia klauzuli wykonalności

Dnia 18 sierpnia br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące brzmienia klauzuli wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym. Na podstawie art. 783 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego określono rodzaje formuł klauzuli wykonalności. Jeżeli klauzula zostaje umieszczona na wyroku, wówczas nie zostaje dopisana formuła „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. Natomiast w przypadku umieszczenia klauzuli na orzeczeniu, w treści klauzuli…

201408.14
0

Ujednolicenie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

14 sierpnia br. Ministerstwo Finansów wydało tekst jednolity rozporządzenia dotyczące deklaracji podatkowych dla podatku od gier na podstawie art. 76 ustawy o grach hazardowych. W rozporządzeniu wymieniono pięć rodzajów wzorów deklaracji podatkowych m.in. dla gier liczbowych, loterii fantowych oraz dla podatników prowadzących kasyna i salony gier.

201408.13
0

Gdy sklep nie chce przyjąć wadliwego towaru.

Kupując określony produkt w sklepie, często zdarza się, że posiada on pewne wady techniczne. W tym wypadku klient korzysta z reklamacji. Co jeśli sprzedawca nie chce przyjąć wadliwego towaru? W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej występuje pojęcie niezgodności towaru z umową. Jest to niekompletność rzeczy oraz jej wady fizyczne i prawne. Towar jest też…

201408.11
0

Nowe zmiany w ochronie klientów firm udzielających pożyczki

Ministerstwo Finansów planuje opracowanie zmian dotyczących zwiększenia ochrony konsumentów, którzy korzystają z usług firm udzielających tzw. chwilówek. Projekt dotyczy zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem bankowym i Prawa bankowego. Celem tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z kredytów i pożyczek konsumenckich od firm, które nie są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego….

201408.07
0

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczy m.in. zwiększenia liczby niepełnosprawnych, dla których przysługuje dofinansowanie za zatrudnienie. Na skutek zmian w rozporządzeniu Komisji Europejskiej uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przepisy krajowe musiały zostać dostosowane do wymogów europejskich. Obecnie pracodawca może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnego…