201501.26
0

Nowy serwis e-administracja

W najbliższym czasie ruszy strona internetowa skupiająca w jednym miejscu usługi e-administracji, a w urzędach pojawią się nowe ułatwienia. Chodzi m.in. o złożenie deklaracji podatkowej, założenie działalności gospodarczej i możliwość sprawdzenia, czy pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Ma to być narzędzie, które ułatwi obywatelowi odnalezienie interesującej go procedury i skuteczne załatwienie sprawy. Strona ma…

201501.21
0

Elektroniczna rejestracja spółek

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Stronie ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółki jawnej i…

201501.19
0

Nowelizacja przepisów antymonopolowych

Nowe przepisy chroniące przed nieuczciwą konkurencją 18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która wzmacnia ochronę rynku oraz pozwoli ostrzegać konsumentów przed nieuczciwymi działaniami które mogą narazić ich na straty finansowe. Potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z 2007 r. wynikała z jej funkcjonowania, zmian na rynku oraz rozwoju najlepszych praktyk ochrony konkurencji…

201501.15
0

Rzeczy znalezione

Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret z 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, dotyczący rzeczy znalezionych. TK uznał, że kwestie własności powinny być regulowane w ustawie. Stąd powstał rządowy projekt, nad którym pracowały połączone sejmowe komisje kultury i środków przekazu oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Według ustawy, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy…