201502.04
0

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to jedną z najmniej znanych alternatywnych form zatrudnienia. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających? Umowa agencyjna uregulowana jest art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania…

201502.02
0

Ustawa o ochronie miejsc pracy

28 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają otrzymać m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. Jest to wynik blokady eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są…