201503.30
0

Rozszerzenie zakresu stosowania ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowej ordynacji podatkowej, w której znalazł się odrębny rozdział poświęcony ulgom w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma on objąć swoim zakresem zarówno przepisy dotyczące zapłaty zaliczek, podatku, jak i powstałej zaległości podatkowej. W założeniach do projektu, przepisy nowej ordynacji obejmą również odraczanie terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz przepisy dotyczące tej tematyki uregulowane…

201503.09
0

Regulamin sklepu internetowego

Ze względu na rosnącą skalę obrotu konsumenckiego w sieci, coraz więcej sklepów oferujących sprzedaż produktów online, zaczyna posługiwać się wzorcami umów, co może stanowić ułatwienie lub wywołać niepożądane efekty.  Klauzula niedozwolona (abuzywna) to zapis w regulaminie, który spełnia poniższe przesłanki: 1) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 2) rażąco narusza interesy…

201503.09
0

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Według rządowego projektu kapitał zakładowy stanie się nieobowiązkowy.             Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez reformę struktury majątkowej tej spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycieli spółki. Z drugiej…