201504.15
0

Wzmocnienie ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że przygotowana wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego ma wzmocnić ochronę konsumentów na rynku finansowym oraz wprowadzić zmiany dotyczące modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów. Zdaniem UOKiK ze względu na skomplikowany charakter produktów oferowanych na tym rynku konsumenci są…

201504.14
0

Nowe prawo restrukturyzacyjne

Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które zmienia uregulowania dotyczące restrukturyzacji firm. Celem postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym. Nowa ustawa jest efektem wspólnych prac Ministra Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki oraz ekspertów. Zgodnie z ustawą firmy mające problemy finansowe będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych:…