Blog - "Prawo na co dzień" tworzony jest przez zespół kancelarii ŁAZOR I WSPÓLNICY. Artykuły publikowane na stronie mają charakter poradnika, przybliżającego zagadnienia dnia codziennego od strony prawnej.  W swojej treści głównie podejmowane są tematy na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego i podatkowego.

201410.08
0

Jak reklamować nieudane wakacje?

Wyjeżdżając na wakacje jesteśmy przekonani, że odbędą się one tak, jak przedstawiało to biuro podróży. Niestety zdarza się, usługi świadczone przez biura podróży odbiegają od oferty katalogowej. Osoby, które uważają, że ich wakacje nie spełniły oczekiwań, mogą złożyć reklamację. Część uchybień podczas wakacji można naprawić w trakcie pobytu. Uchybienia te dotyczą, np. niesmacznego jedzenia, innego…

201410.01
0

Utrata dowodu osobistego.

Dowód osobisty jest naszym najważniejszym dokumentem. Legitymujemy się nim przy załatwianiu wielu spraw urzędowych i bankowych. Jego utrata związana jest z poważnymi konsekwencjami. Bardzo ważne jest natychmiastowe działanie, które zmniejszy ryzyko wykorzystania go przez niepowołane osoby. Sprawa uzależniona jest od tego, czy dowód został skradziony czy zagubiony. ZGŁOSZENIE NA POLICJI W przypadku kradzieży należy niezwłocznie…

201409.24
0

Okresy wypowiedzenia w umowie o pracę.

Długość okresu wypowiedzenia jest zależna przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz stażu pracy osoby, której dotyczy wypowiedzenie. Na podstawie art. 30 §1 Kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana: – za porozumieniem stron, – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez jego zachowania, – z upływem czasu,…

201409.17
0

Czy rozwód przeprowadzony za granicą jest uznawany w Polsce?

Rozwód uzyskany za granicą nie oznacza, że jest on prawomocny w świetle polskiego prawa. Aby taki rozwód został uznany w Polsce należy dopełnić odpowiednich formalności. Regulują to przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, aby rozwód zagraniczny został uznany według prawa polskiego, należało złożyć odpowiedni wniosek do sądu okręgowego. Niestety postępowanie to…

201409.10
0

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia testamentowego.

Co to jest dziedziczenie testamentowe? Kto może sporządzić testament i w jakie są typy testamentów? Dziedziczenie testamentowe to świadome i swobodne wyrażenie woli spadkobiercy poprzez  spisanie testamentu. Może go sporządzić tylko osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych. Ma ono pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament oraz jego poszczególne postanowienia….

201409.03
0

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia ustawowego.

Na czym polega dziedziczenie ustawowe? Jaki jest podział spadku między spadkobiercami? Dziedziczenie ustawowe do całości spadku następuje, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Reguły takiego dziedziczenia głównie opierają się na stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub przysposobienia. Kto może być spadkobiercą oraz jaka jest kolejność dziedziczenia…

201408.27
0

Zatrudnienie na umowę o pracę, a umowa zlecenie lub o dzieło.

Zatrudnienie pracowników często sprawia wiele problemów pracodawcom. Powodem tego jest zwykle nieznajomość przepisów prawa pracy. Spośród form zatrudnienia pracodawcy najczęściej wybierają umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem….

201408.20
0

Pracodawca nie chce wypłacić zaległej pensji. Czy warto iść z tym do sądu?

Często zdarza się tak, że pracodawca zalega z wypłacaniem należnej nam pensji, mimo nawiązanego przez nas stosunku pracy. Takich sytuacji jest wiele. Co należy w takim wypadku zrobić? Wynagrodzenie to jedna z cech, które odróżniają stosunek pracy od innych stosunków prawnych. Na podstawie art. 86 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie…

201408.13
0

Gdy sklep nie chce przyjąć wadliwego towaru.

Kupując określony produkt w sklepie, często zdarza się, że posiada on pewne wady techniczne. W tym wypadku klient korzysta z reklamacji. Co jeśli sprzedawca nie chce przyjąć wadliwego towaru? W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej występuje pojęcie niezgodności towaru z umową. Jest to niekompletność rzeczy oraz jej wady fizyczne i prawne. Towar jest też…

201308.06
14

Pożyczyłeś pieniądze? W jaki sposób je odzyskać jeśli dłużnik nie zwraca ich w terminie?

Content management tools have never been more powerful and functional, while staying intuitively understandable and easy to use. In fact, your wordpress website can be easily turned into a completely custom-designed website, and there is no need to deal with any code for this. All the customization is playfully easy, reminds more of a game rather than website setup. Increase Wordpress theme is main feature – is an ability to change color easily precisely for any element. Great customization possibilities are offered by the new version of cmsmasters’ custom wordpress admin panel. The 1.2.1 admin version features all the functionality of 1.2 version, but also includes more customization options.