201408.25
0

Ministerstwo Pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich

Resort pracy chce wprowadzić takie zmiany jak wydanie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, zlecanie badań lekarskich poza wyznaczonymi terminami oraz opis warunków pracy w skierowaniu na badania. Obecnie lekarz wydaje orzeczenie czy dany pracownik jest zdolny do wykonywania swojej pracy na danym stanowisku czy nie. Propozycją Ministerstwa Pracy jest możliwość określenia przez lekarza ograniczenia…

201408.21
0

Weszła w życie zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym weszła w życie 19 sierpnia br. Akt wprowadza dodatkowe procedury podczas składania wniosku Prokuratora Generalnego o unieważnienie prawomocnego wyroku wydanego w danej sprawie, która w chwili orzekania nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w chwili orzekania droga sądową była niedopuszczalna. Zgodnie z…

201408.18
0

Określenie brzmienia klauzuli wykonalności

Dnia 18 sierpnia br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące brzmienia klauzuli wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym. Na podstawie art. 783 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego określono rodzaje formuł klauzuli wykonalności. Jeżeli klauzula zostaje umieszczona na wyroku, wówczas nie zostaje dopisana formuła „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. Natomiast w przypadku umieszczenia klauzuli na orzeczeniu, w treści klauzuli…

201408.14
0

Ujednolicenie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

14 sierpnia br. Ministerstwo Finansów wydało tekst jednolity rozporządzenia dotyczące deklaracji podatkowych dla podatku od gier na podstawie art. 76 ustawy o grach hazardowych. W rozporządzeniu wymieniono pięć rodzajów wzorów deklaracji podatkowych m.in. dla gier liczbowych, loterii fantowych oraz dla podatników prowadzących kasyna i salony gier.

201408.11
0

Nowe zmiany w ochronie klientów firm udzielających pożyczki

Ministerstwo Finansów planuje opracowanie zmian dotyczących zwiększenia ochrony konsumentów, którzy korzystają z usług firm udzielających tzw. chwilówek. Projekt dotyczy zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem bankowym i Prawa bankowego. Celem tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z kredytów i pożyczek konsumenckich od firm, które nie są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego….

201408.07
0

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczy m.in. zwiększenia liczby niepełnosprawnych, dla których przysługuje dofinansowanie za zatrudnienie. Na skutek zmian w rozporządzeniu Komisji Europejskiej uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przepisy krajowe musiały zostać dostosowane do wymogów europejskich. Obecnie pracodawca może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnego…

201408.04
0

Zwiększenie dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w sanatoriach

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczy m.in. zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych, dla których przysługuje dofinansowanie za zatrudnienie. Na skutek zmian w rozporządzeniu Komisji Europejskiej uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przepisy krajowe musiały zostać dostosowane do wymogów europejskich. Obecnie pracodawca może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem…