Elektroniczna rejestracja spółek

201501.21
0

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Stronie ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółki jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wprowadzone zmiany nie tylko znacznie przyśpiesza proces rejestracji spółek ale również wpłyną na obniżenie kosztów z tym związanych.

Źródło: www.ms.gov.pl