PRACA

W związku z sukcesywnym rozwojem kancelarii prowadzimy stałą rekrutacje osób zainteresowanych podjęciem pracy. Każda z zatrudnionych osób otrzyma szansę na dynamiczny rozwój i zdobycie nowych umiejętności oraz wiedzy, niezbędnej w rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Ze względu na profil działalności kancelarii poszukujemy specjalistów z następujących obszarów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV zawierających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opis osiągnięć we wskazanych obszarach oraz wskazanie oczekiwań finansowych na adres e-mail: rekrutacja@lazoriwspolnicy.pl Prosimy o wpisanie w tytule numeru referencyjnego.

STAŻ

Absolwenci studiów wyższych mają możliwość odbycia pod okiem opiekuna danej praktyki 3 lub 6 miesięcznego płatnego stażu. Po odbyciu stażu istnieje możliwość zatrudnienia dla osób, które wykażą się szczególnym zaangażowaniem w powierzone czynności.

Rekrutacja otwarta!

Od kandydatów oczekujemy:
– planowane rozpoczęcie aplikacji zawodowej,
– ukierunkowane zainteresowanie daną dziedziną prawa,
– biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
– znajomość programów Windows ( Word, Excel, Power Point),
– znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV wraz z Listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@lazoriwspolnicy.pl Prosimy o wpisanie w tytule numer referencyjny – Re.ST.

PRAKTYKI

Studenci ostatnich lat studiów mogą odbyć praktykę 1 lub 3 miesięczną. Od kandydatów oczekujemy:
– ukończony co najmniej III rok studiów,
– średnia ocen za ostatni rok nie mniejsza niż 4,5,
– biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
– znajomość programów Windows ( Word, Excel, Power Point),
– znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV wraz z Listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@lazoriwspolnicy.pl Prosimy o wpisanie w tytule numer referencyjny – Re.PR.