Kancelaria Łazor i Wspólnicy S.K.A. zatrudni/podejmie stałą współpracę z Radcą Prawnym.

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego.
 • Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub innym podmiocie związanym bezpośrednio ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,.
 • Doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą – będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie w kontroli/audycie ex ante oraz ex post postępowań publicznych – będzie dodatkowym atutem.
 • Gruntowna i praktyczna znajomość ustaw prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Praktyczna znajomość przepisów związanych z funduszami unijnymi będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz zdolności analityczne.
 • Doświadczenie we współpracy z sektorem finansów publicznych.
 • Umiejętność nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Oferujemy:

 • Samodzielne stanowisko oraz wsparcie młodszych prawników.
 • Pracę w środowisku młodych, ambitnych i kreatywnych prawników.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów na rzecz jednostek ministerialnych.
 • Możliwość poszerzania wiedzy praktycznej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: rekrutacja@lazoriwspolnicy.pl do w tytule wiadomości podając numer referencyjny w zależności od wybranego miejsca pracy: PZP.FP/Olsztyn, PZP.FP/Warszawa.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Łazor i Wspólnicy S.K.A.”