Kancelaria Łazor i Wspólnicy S.K.A. przyjmie na staż Aplikanta radcowskiego/Absolwenta Prawa

Miejsce pracy: Olsztyn/Warszawa

Ilość miejsc: 2

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Rozpoczęta aplikacja radcowska lub planowane rozpoczęcie aplikacji.
 • Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub innym podmiocie związanym bezpośrednio ze stosowaniem prawa mile widziane.
 • Ukierunkowane zainteresowanie daną dziedziną prawa – znajomość prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym terminologii prawniczej.
 • Znajomość programów Windows ( Word, Excel, Power Point).
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz zdolności analityczne.
 • Gotowość do odbywania częstych wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • Pracę w środowisku młodych, ambitnych i kreatywnych prawników.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów.
 • Możliwość poszerzania posiadanej wiedzy i zdobycia doświadczenia w praktyce.
 • Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: rekrutacja@lazoriwspolnicy.pl do dnia 18.09.2015 r. w tytule wiadomości podając numer referencyjny w zależności od wybranego miejsca pracy: Re.ST./Olsztyn, Re.ST./Warszawa.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Łazor i Wspólnicy S.K.A.”