Nowe formularze PIT

201412.04
0

Minister Finansów określił nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory zostały odpowiednio zmodyfikowane w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań wprowadzonych w ramach programu e-Podatki.

 Rozporządzenie określa 15 wzorów, z których PIT-40, PIT-37, PIT-36, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2015 r. Z kolei dalsze wzory: PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT-O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z oraz PIT/ZG dotyczą uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2014 r. Wzory PIT-40, PIT-37, PIT-36 będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku od osób fizycznych będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.podatki.abc.com.pl