Nowe prawo restrukturyzacyjne

201504.14
0

Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które zmienia uregulowania dotyczące restrukturyzacji firm. Celem postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym.

Nowa ustawa jest efektem wspólnych prac Ministra Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki oraz ekspertów.

Zgodnie z ustawą firmy mające problemy finansowe będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb.

W myśl nowej ustawy przedsiębiorca, który nie zdołał zawrzeć układu z wierzycielami, może skorzystać z postępowania sanacyjnego, które umożliwia zastosowanie szczególnych instrumentów prawnych, jak możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla dłużnika umów, możliwość dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb z wykorzystaniem uprawnień przysługujących dotychczas wyłącznie syndykowi oraz możliwość sprzedaży zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Uproszczono również procedurę upadłościową. Dotychczasowe przepisy zobowiązywały firmy do spełnienia wielu wymogów formalnych dotyczących wniosków i pism w postępowaniu upadłościowym. Aby to zmienić, mają być wprowadzone nowe formularze, w przyszłości w formie elektronicznej. Regulacja zakłada utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie on zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Znajdą się w nim wzory pism i formularzy, wymagane w trakcie postępowania. Informacje umieszczane w rejestrze nie będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w prasie lokalnej. Dzięki temu spadną koszty procedur upadłościowych.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Źródło: www.lex.pl