Nowelizacja przepisów antymonopolowych

201501.19
0

Nowe przepisy chroniące przed nieuczciwą konkurencją 18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która wzmacnia ochronę rynku oraz pozwoli ostrzegać konsumentów przed nieuczciwymi działaniami które mogą narazić ich na straty finansowe.

Potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z 2007 r. wynikała z jej funkcjonowania, zmian na rynku oraz rozwoju najlepszych praktyk ochrony konkurencji w innych jurysdykcjach.

Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości nałożenia kary finansowej na osoby zarządzające przedsiębiorstwem za umyślny udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję.

Do tej pory menedżerowie, którzy byli osobiście odpowiedzialni za złamanie prawa unikali konsekwencji, a koszty sankcji przerzucane były na akcjonariuszy, którzy nie mieli wpływu na niedozwolone działania. Zmiana dokładnie określa system odpowiedzialności za niedozwolone praktyki, ma również za zadanie zniechęcić do zawierania nielegalnych porozumień.

Nowelizacja wprowadza także procedurę dobrowolnego poddania się karze. Przedsiębiorca, który złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze, zaakceptuje jej wysokość oraz konsekwencje złożenia odwołania, uzyska 10% redukcji sankcji.

Ustawa wprowadza również nowe narzędzie bezpośrednio chroniące słabszych uczestników rynku. Chodzi o tzw. ostrzeżenia publiczne, które będą wykorzystywane w przypadku stwierdzenia podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nielegalnej praktyki skierowanej do odbiorców, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl