Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

201411.20
0

Zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia kręgu osób, które będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Dotyczy to przede wszystkim umów zleceń.

Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2016 r. składki emerytalne i rentowe będą pobierane od umów zleceń. Składka emerytalna i rentowa od umów zleceń ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, jeśli ubezpieczony taki przychód osiąga. Ustawa dotyczy również rozszerzenia kręgu podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu o osoby będące członkami rad nadzorczych. Przewidziano także, że rolnicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę w ramach umowy zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, oraz jako rolnik – dobrowolnie w KRUS.

Źródło: www.senat.gov.pl