201412.15
0

Obowiązek meldunkowy

Komitet Stały Rady Ministrów nie podjął decyzji w sprawie pozostawienia obowiązku meldunkowego w obecnej formie. Zgodnie z obowiązującą ustawą obowiązek ten ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 r.

Komitet Rady Ministrów miał zająć się rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. W czasie prac określono ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego. Zespół zaproponował, aby w przyszłości rejestr PESEL został uzupełniony o adres do korespondencji. Adres ten byłby gromadzony fakultatywnie. Przyjęcie rekomendacji Zespołu oznaczałoby konieczność nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

Część przepisów regulujących kwestię meldunku obowiązuje od 2013 r. Na ich podstawie nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym miejscu, aby móc zameldować się w nowym. Wszystkie te czynności można wykonać w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Wydłużony został także termin na zgłoszenie meldunku z 4 do 30 dni.

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać m.in. informacji o wykształceniu czy obowiązku wojskowym. Od 2013 r. zostały zniesione także konsekwencje za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.  Zniknął również przepis dotyczący obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Źródło: www.lex.pl