W ramach świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych usługi kancelarii koncentrują się głównie wokół spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Prowadzimy kompleksową obsługę obejmującą przede wszystkim zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych. Z pełnym zaangażowaniem dążymy do osiągnięcia oczekiwanych przez naszych Klientów rezultatów. Członkowie naszego zespołu specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa, dzięki czemu wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki.

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem usług skierowanych do osób indywidualnych.