Przedsiębiorcy szybciej otrzymają numery REGON i NIP

201412.01
0

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która usprawnia funkcjonowanie tzw. jednego okienka. Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP.

Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w ciągu co najmniej 7 dni.  W myśl nowelizacji, działalność będzie można rozpocząć w momencie wpisu do KRS, gdyż jednocześnie będą nadawane numery REGON i NIP. Dane wpisane do KRS trafią drogą elektroniczną do rejestru GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów. Automatycznie nadane numery REGON i NIP zostaną następnie przekazane do KRS.

Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą wymieniane między urzędami szybko i bez jego udziału, a razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzyma on zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP.

Nowelizacja przewiduje zgłoszenie przez przedsiębiorcę tylko tzw. danych uzupełniających, nieobjętych wpisem do KRS, które będą potrzebne urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS. Obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności. Nowe przepisy wchodzą wżycie 1 grudnia 2014 r.

 Źródło: www.sejm.gov.pl