Przywrócenie 34 sądów rejonowych

201411.17
0

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2015 r. mają zostać odtworzone kolejne 34 sądy rejonowe w związku z tzw. reorganizacją małych sądów.

Jest to kolejne rozporządzenie po podpisanym 7 października br., które przywraca na mapę sądownictwa 41 sądów rejonowych, które w latach 2012 – 2013 zostały przekształcone w zamiejscowe wydziały innych sądów rejonowych. Ostatecznie ma zostać powołanych 75 sądów rejonowych.

Proces odtwarzania sądów jest następstwem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotycząca kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych. Kryteriami tymi są m.in. liczba mieszkańców zamieszkujących obszar gminy lub kilku gmin, a także wpływ kategorii spraw do istniejącego sądu rejonowego z terenu gminy lub kilku gmin.

Z dniem 1 lipca 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje przywrócenie spełniających obligatoryjne kryteria na podstawie danych statystycznych za rok 2013.