Rozszerzenie zakresu stosowania ulg podatkowych

201503.30
0

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowej ordynacji podatkowej, w której znalazł się odrębny rozdział poświęcony ulgom w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma on objąć swoim zakresem zarówno przepisy dotyczące zapłaty zaliczek, podatku, jak i powstałej zaległości podatkowej.

W założeniach do projektu, przepisy nowej ordynacji obejmą również odraczanie terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz przepisy dotyczące tej tematyki uregulowane w innych ustawach. W ordynacji preferowane będą formy pomocy nieskutkujące brakiem zapłaty podatku jako pozwalające na opóźnione, ale jednak, wykonanie zobowiązania. Katalog stosowanych ulg uznaniowych zostanie rozszerzony o wprowadzenie możliwości umorzenia podatku lub jego części w celu uniknięcia powstania u podatnika zaległości podatkowej jako warunku stosowania ulgi. Ministerstwo Finansów podkreśla, że w podatkach stanowiących dochody gmin o stosowaniu ulg w spłacie powinny decydować wyłącznie organy podatkowe.

Źródło: www.podatki.abc.com.pl