Prawo podatkowe i celne

Prawo podatkowe i celne

Obszar działalności w zakresie prawa prawa podatkowego i celnego obejmuje: • Ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji. • Pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych. • Doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji. • Doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników…

Read More

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Obszar działalności w zakresie prawa nieruchomości obejmuje: • Doradztwo  w zakresie prawa nieruchomości, due dilligence nieruchomości. • Uczestnictwo i doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym również w zakresie prawa ochrony środowiska. • Doradztwo w zakresie uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w zakresie nabycia nieruchomości, najmu. • Pomoc prawna dotycząca ustanowienia zabezpieczeń na nieruchomości.  …

Read More

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Obszar działalności w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje: I. Obsługę prawną Zmawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w procedurach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, na którą składa się: • Udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych w tym monitorowanie i sygnalizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych. • Opracowywanie i opiniowanie dokumentacji „przed…

Read More

Prawo pracy

Prawo pracy

Obszar działalności w zakresie prawa pracy obejmuje: • Prowadzenie sporów sądowych dotyczących roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, wypadków przy pracy itp. • Sprowadzenie spraw związanych z ochroną przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację. • Wsparcie procesów restrukturyzacja zatrudnienia wynikających z wewnętrznych zmian pracodawcy, przejścia zakładów pracy, w tym zwolnienia indywidualne i…

Read More

Prawo bankowe

Prawo bankowe

Obszar działalności w zakresie prawa bankowego obejmuje: • Obsługa prawna banków, instytucji kredytowych i finansowych, a także firm doradztwa finansowego w zakresie oferowanych przez te podmioty usług. • Reprezentacja w sporach prawnych powstałych w związku z usługami świadczonymi przez banki, instytucje kredytowe i finansowe. • Opinie prawne oceniające możliwości prawne i faktyczne, jakie występują w tej…

Read More

Prawo wspólnotowe

Prawo wspólnotowe

Obszar działalności w zakresie prawa wspólnotowego obejmuje: • Przygotowywanie skarg i reprezentowanie skarżących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka opiniowanie zagadnień dotyczących prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji podatków pośrednich (VI Dyrektywa VAT). • Uznawanie i wykonywane orzeczeń wspólnotowych w różnych dziedzinach. • Reprezentowanie stron w postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.  

Read More