Obszar działalności w zakresie prawa prawa podatkowego i celnego obejmuje:
Ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji.
 Pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych.
 Doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji.
 Doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników w związku z planowaną inwestycją lub restrukturyzacją.
 Strukturyzację podatkową inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowanie inwestycji w strefach ekonomicznych.
 Reprezentacje osób fizycznych oraz osób prawnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.