Obszar działalności w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:
Sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych.
 Reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 Pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
 Przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym.
 Dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym.
 Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.