Obszar działalności w zakresie prawa bankowego obejmuje:
Obsługa prawna banków, instytucji kredytowych i finansowych, a także firm doradztwa finansowego w zakresie oferowanych przez te podmioty usług.
Reprezentacja w sporach prawnych powstałych w związku z usługami świadczonymi przez banki, instytucje kredytowe i finansowe.
Opinie prawne oceniające możliwości prawne i faktyczne, jakie występują w tej branży w odniesieniu do danego przypadku, zawierające także rekomendowane rozwiązania zarówno dla banków, instytucji kredytowych i finansowych czy firm doradztwa finansowego, jak również dla Klientów korzystających z usług tych podmiotów.
Pomoc prawna w procesach restrukturyzacji zobowiązań jakie powstają w tej branży.
Fachowa analiza i pomoc w zakresie wszelkich problemów prawnych powstających w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz przy korzystaniu z usług bankowych.
Pomoc prawna polegająca na projektowaniu niestandardowych umów w ramach usług oferowanych przez omawianą tu branżę, z zastosowaniem optymalnych z punktu widzenia interesów Klienta rozwiązań w ramach obowiązujących przepisów.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.