Obszar działalności w zakresie prawa karnego obejmuje:
 Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą;
 Reprezentowanie przed sądem w charakterze obrońcy we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,  przyspieszonym, apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu);
 Reprezentowanie  w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie;
 Przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwo zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej;
Reprezentowanie powoda i dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym;
Obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek handlowych w sprawach karnych i karno-skarbowych;
 Prowadzenie spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej, także o charakterze przestępstw gospodarczych i karno-skarbowych.
 
Prowadzimy i reprezentujemy przed sądem również w sprawach wykroczeniowych, dotyczących np. naruszenia przepisów o ruchu drogowym.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.