Obszar działalności w zakresie prawa ochrony środowiska obejmuje:
 Przygotowywanie opinii prawnych i analiz dotyczących szczegółowych regulacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami i handlu emisjami.
 Przygotowywanie i opiniowanie umów z podmiotami świadczącymi usługi dotyczące korzystania ze środowiska.
 Pomoc w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez m.in. opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko;
 Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska, m.in. w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i przedsięwzięć.
 Prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem stref ograniczonego użytkowania.
 

W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.