Obszar działalności w zakresie prawa pracy obejmuje:
Prowadzenie sporów sądowych dotyczących roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, wypadków przy pracy itp.
Sprowadzenie spraw związanych z ochroną przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację.
Wsparcie procesów restrukturyzacja zatrudnienia wynikających z wewnętrznych zmian pracodawcy, przejścia zakładów pracy, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe.
 Opracowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych.
 Opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych polityk i zarządzeń m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie oraz zasady etyki, polityki antydyskryminacyjne i dotyczące monitoringu pracowników.
Projektowanie systemów wynagradzania, premiowania i innych świadczeń na rzecz pracowników.
Wsparcie przy kontrolach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
Analiza prawidłowości stosowania przepisów prawa pracy oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.