Obszar działalności w zakresie prawa rodzinnego obejmuje:
Prowadzenie spraw dotyczących zawarcia lub ustania małżeństwa, tj. spraw o rozwód i separację, jak również związanych z podziałem majątku wspólnego.
Kompleksowe czynności związane z legalizacją zawartego za granica związku małżeńskiego lub orzeczonego rozwodu;
 Prowadzenie spraw związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.
Pomoc prawną w zakresie uregulowania kontaktami z dziećmi, m.in. przygotowywanie wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećmi lub prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kontaktów z dziećmi w kraju i za granicą.
Prowadzenie spraw związanych z pokrewieństwem i powinowactwem, w szczególności w zakresie wytoczenia powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
Pomoc prawna w zakresie rozstrzygnięcia obowiązku alimentacyjnego lub ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych.
Sprawy dotyczące zniesienia wspólności majątkowej małżonków oraz podział majątku wspólnego małżonków.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.