Obszar działalności w zakresie prawa spadkowego obejmuje:
Świadczenie usług związanych z sukcesją i planowaniem spadkowym.
Prowadzenie spraw o stwierdzenia nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym ustalenie kręgu spadkobierców.
Prowadzenie postępowań dotyczących podziału schedy spadkowej.
Sprawy dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku.
Prowadzenie spraw o zachowek, w tym ustalenie kręgu osób uprawnionych do zachowku.
Pomoc przy projektowaniu testamentów oraz ich opiniowanie.
Projektowanie i opiniowanie umów dotyczących spadku, w tym zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku.
Zabezpieczenie spadku i przygotowanie spisu inwentarza.
Prowadzenie spraw o wykonanie zapisu lub polecenia.
Pomoc w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.