Obszar działalności w zakresie prawa ubezpieczeń obejmuje:
 Doradztwo przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywanie wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych i dobrych praktyk.
 Kompleksowe doradztwo na rzecz pośredników ubezpieczeniowych w zakresie przygotowania projektów umów dla podmiotów wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz opracowujemy regulaminy systemów prowizyjnego wynagradzania pośredników.
Prowadzenie sporów z ubezpieczycielami, m.in w sprawach związanych z odmową wypłaty odszkodowania.
 Doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia i negocjacjach warunków, w szczególności w zakresie wprowadzenia, wyłączenia lub zmiany klauzul zabezpieczających interesy klientów.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.