Obszar działalności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje:
 Pomoc prawną ukierunkowaną na zabezpieczenie interesów stron na wypadek upadłości dłużnika.
 Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych mających na celu przeciwdziałanie niewypłacalności, a w dalszej kolejności upadłości.
Prowadzenie postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
Przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności oraz monitorowanie i zaskarżanie listy wierzytelności.
 Prowadzenie postępowań w sprawie podziału funduszy masy upadłości oraz dotyczących wyłączenia mienia osób trzecich z masy upadłości.
Prowadzenie postępowań w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
• Reprezentowanie w postępowaniach osób pociągniętych do odpowiedzialności za zobowiązania spółki m.in. na skutek nie złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości.
Prowadzenie postępowań naprawczych wraz z opracowywaniem planów naprawczych.
 

W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.