Obszar działalności w zakresie prawa wspólnotowego obejmuje:
Przygotowywanie skarg i reprezentowanie skarżących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
opiniowanie zagadnień dotyczących prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji podatków pośrednich (VI Dyrektywa VAT).
Uznawanie i wykonywane orzeczeń wspólnotowych w różnych dziedzinach.
 Reprezentowanie stron w postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.