Obszar działalności w zakresie prawa cywilnego obejmuje:
Opracowywanie wszelkiego rodzaju umów w zakresie prawa cywilnego, opiniowanie przedstawionych przez Klienta umów, uczestnictwo w procesie ich negocjacji.
Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z nienależytym wykonaniem umowy;
Pomoc prawna m.in. w zakresie czynów niedozwolonych, prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie.
 
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.