Świąteczne prezenty a koszt uzyskania przychodu

201411.19
0

Prezenty świąteczne wręczane dla kontrahentów maja na celu budowanie pozytywnych relacji między przedsiębiorca a klientem. Wiąże się to niewątpliwie z wydatkami poniesionymi z budżetu firmowego oraz z zasadami opodatkowania obowiązującymi w przypadku zakupu tego rodzaju upominków.

Ważne jest, czy takie zakupy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23 ustawy o PIT. Wydatkami, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów są  koszty reprezentacji, poniesione głównie na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, także alkoholowych.

REPREZENTACJA

Ustawy podatkowe nie definiuja bezpośrednio pojęcia „reprezentacja”. Według słownika PWN „reprezentację” należy traktować jako „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem i pozycją społeczną”. W orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym rozumienia pojęcia „reprezentacja” co do zasady podkreśla się wystawność i okazałość. Dotyczy to szczególnie wyroku z 17 czerwca 2013 r., wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 702/11). Na jego podstawie Minister Finansów wydał ogólną interpretację w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Według NSA przedsiębiorca musi przede wszystkim określić czy:

  • wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • zakupiony upominek nie ma charakteru reprezentacyjnego.

Po stwierdzeniu, że prezent nie może zostać uznany za reprezentacyjny, przedsiębiorca może ująć zakupione prezenty do kosztów uzyskania przychodów.

 UPOMINKI ZWOLNIONE OD OPODATKOWANIA

Wręczenie upominku kontrahentowi lub jego pracownikowi stanowi dla obdarowanego przychód, bez względu na jego rodzaj. Jeżeli obdarowanym jest pracownik kontrahenta, wówczas wartość prezentu, stanowić będzie dla niego przychód z innych źródeł, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód ten może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, od podatku dochodowego wolna jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą:

  • jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł,
  • zwolnienie nie ma zastosowania, jeśli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W sytuacji, gdy obdarowanym będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prezent zostanie przekazany kontrahentowi jako „firmie”, wówczas będzie on stanowić przychód z działalności gospodarczej. Pamiętać należy o tym, że wartość najdrobniejszego prezentu powinna zostać doliczona do przychodów.

PRZEKAZANIE INFORMACJI O WARTOŚCI PREZENTU

W przypadku niektórych prezentów osoba obdarowana musi posiadać informację o wartości otrzymanego upominku. Przedsiębiorca obdarowujący daną osobę jest zobowiązany również do przekazania:

  • PITu-8C – w przypadku osoby fizycznej, np. pracownika kontrahenta, a wartość prezentu przekracza 200 zł,
  • informacji o wartości prezentu sporządzonej w dowolnej formie – w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy lub spółki.

PIT-8C należy przekazać również do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku. W tej sytuacji obdarowany będzie mógł ująć wartość prezentu w zeznaniu rocznym. Z kolei informacja dla przedsiębiorcy jednoosobowego lub spółki powinna zostać przekazana w miesiącu, w którym otrzymali prezent, w celu rozliczenia przychodu.

W przypadku obdarowywania kontrahentów upominkami należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy takie działania mają charakter reklamowy, czy też raczej charakter reprezentacyjny. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem akceptowanym również przez organy podatkowe jest, że do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na upominki o niskiej wartości opatrzone logo firmy bądź informacją o firmie.


Zainteresował się ten artykuł? Potrzebujesz szerszych informacji?

Skontaktuj się z nami: kancelaria@lazoriwspolnicy.pl