Ustawa o ochronie miejsc pracy

201502.02
0

28 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają otrzymać m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. Jest to wynik blokady eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł.

Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są te zajmujące się handlem, przetwórstwem, transportem lub hodowlą zwierząt i uprawą rolną. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomoże firmom wypłacić pracownikom część wynagrodzeń pracowników przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy. Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać fundusze na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń

O pomoc mogą starać się przedsiębiorstwa, których sprzedaż spadła o co najmniej 15% w ciągu trzech miesięcy po 6 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma na ten cel do 250 mln zł w 2015 r. i kolejne 250 mln w 2016 r.

Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.