Wzmocnienie ochrony konsumentów

201504.15
0

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że przygotowana wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego ma wzmocnić ochronę konsumentów na rynku finansowym oraz wprowadzić zmiany dotyczące modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów.

Zdaniem UOKiK ze względu na skomplikowany charakter produktów oferowanych na tym rynku konsumenci są szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców polegające na niedostosowaniu metod sprzedaży do klientów oraz niedostarczaniu im właściwych informacji. Dlatego powstały propozycje nowych rozwiązań prawnych, które mają poprawić sytuację konsumentów na rynku usług finansowych.

Obejmują one m.in. nowe postaci praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, możliwość wydawania przez Prezesa UOKiK tzw. decyzji tymczasowych, które w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zobowiązywałyby przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia uprawdopodobnionym zagrożeniom, a także wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta oraz nowy model kontroli postanowień wzorców umów.

Wprowadzenie kontroli postanowień wzorców w trybie administracyjnym podlegałoby kontroli sądowej. Zmiany dotyczące systemu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy mają na celu eliminację problemów w jego funkcjonowaniu.

Nowelizację ustawy zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do 21 kwietnia br.


Źródło: www.lex.pl