Zmiany w e-sklepach

201412.11
0

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa o prawach konsumentów, która będzie miała szczególne znaczenie dla sprzedawców internetowych oraz ich klientów. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu głównie sklepów internetowych. Obok przygotowania nowego regulaminu sklepu internetowego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych obowiązków informacyjnych na stronie sklepu. Ich niespełnienie może skutkować niezawarciem umowy sprzedaży.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta ma na celu ujednolicenie i skonkretyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie pomoże osiągnąć porównywalne warunki konkurencji dla przedsiębiorców. Przepisy te będą miały wpływ także na wzrost zaufania klientów do sklepów internetowych.

Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian dotyczących obowiązków informacyjnych wobec konsumentów oraz zasad dotyczących umów zawieranych na odległość. Do najważniejszych zmian należą:

  • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem,
  • potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przekazywane konsumentowi,
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość,
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • zmiany w procedurze reklamacyjnej.

Konsekwencje, jakie może ponieść sprzedawca internetowy, jeśli nie dostosuje się do nowych wytycznych, są zróżnicowane. Przykładowo nieprzestrzeganie wymaganych zmian może skutkować nałożeniem na sprzedawcę kar finansowych w wysokości od 20 zł do 5000 zł.