Obsługa osób fizycznych


Pomoc prawna w szczególności w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Czytaj więcej

Obsługa osób prawnych


Praktyka prawna m.in. w zakresie prawa handlowego, finansowego i gospodarczego.

Czytaj więcej

Sektor publiczny


Obsługa prawna w szczególności zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Aktualności  

 • 17wrz

  Zaskarżalność odmowy ustanowenia obrońcy

  W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono nowe przepisy, na podstawie których można wnosić zażalenia na decyzje związane z wyznaczeniem obrońcy w postępowaniu karnym. Z dniem 17 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego,...
  10wrz

  Polubowne rozwiązywanie sporów

  Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jej efektem ma być wzrost roli mediacji w sprawach cywilnych, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas...
 • 15kw.

  Wzmocnienie ochrony konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że przygotowana wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego ma wzmocnić ochronę konsumentów na rynku finansowym oraz wprowadzić zmiany dotyczące...
  14kw.

  Nowe prawo restrukturyzacyjne

  Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które zmienia uregulowania dotyczące restrukturyzacji firm. Celem postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym. Nowa ustawa jest efektem wspólnych prac Ministra...
 • 30mar

  Rozszerzenie zakresu stosowania ulg podatkowych

  Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowej ordynacji podatkowej, w której znalazł się odrębny rozdział poświęcony ulgom w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma on objąć swoim zakresem zarówno przepisy dotyczące zapłaty zaliczek, podatku, jak i powstałej zaległości podatkowej....
  9mar

  Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Według rządowego projektu kapitał zakładowy stanie się nieobowiązkowy.             Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej...
 • 2lut

  Ustawa o ochronie miejsc pracy

  28 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają otrzymać m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. Jest to wynik blokady eksportu polskich towarów do...
  26sty

  Nowy serwis e-administracja

  W najbliższym czasie ruszy strona internetowa skupiająca w jednym miejscu usługi e-administracji, a w urzędach pojawią się nowe ułatwienia. Chodzi m.in. o złożenie deklaracji podatkowej, założenie działalności gospodarczej i możliwość sprawdzenia, czy pracodawca opłaca składki...
 • 21sty

  Elektroniczna rejestracja spółek

  Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W związku z wejściem w...
  19sty

  Nowelizacja przepisów antymonopolowych

  Nowe przepisy chroniące przed nieuczciwą konkurencją 18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która wzmacnia ochronę rynku oraz pozwoli ostrzegać konsumentów przed nieuczciwymi działaniami które mogą narazić ich na straty finansowe. Potrzeba...

Blog - Prawo na co dzień  

 • 10lip

  Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

  Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub...
  9mar

  Regulamin sklepu internetowego

  Ze względu na rosnącą skalę obrotu konsumenckiego w sieci, coraz więcej sklepów oferujących sprzedaż produktów online, zaczyna posługiwać się wzorcami umów, co może stanowić ułatwienie lub wywołać niepożądane efekty.  Klauzula niedozwolona (abuzywna) to zapis w regulaminie,...
 • 4lut

  Umowa agencyjna

  Umowa agencyjna to jedną z najmniej znanych alternatywnych form zatrudnienia. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających? Umowa agencyjna uregulowana jest art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie...
  28gru

  Jak zwrócić prezent gwiazdkowy

  Zdarza się, że pod choinką znajdujemy nietrafiony prezent. Czasami obdarowujemy nim kogoś innego, odsprzedajemy lub odkładamy na półkę. Można jednak spróbować zwrócić, wymienić lub zareklamować prezent. Warunki tych czynności zależą od tego, w jakim sklepie...
 • 17gru

  Podstawy zasiedzenia

  Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten sposób, dochodzi najczęściej na skutek upływu czasu.         W skutek posiadania nieruchomości przez określony prawem czas, właściciel traci prawo własności na rzecz...
  12gru

  Kiedy pozew zbiorowy?

  Pozwy zbiorowe to doskonałe narzędzie do szybkiego i tańszego uzyskania odszkodowania. Pozew zbiorowy został wprowadzony ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku., która weszła w życie 19 lipca 2010r. Ustawa...
 • 3gru

  Dziedziczenie spadku zagranicznego

  Dziedziczenie spadku po zmarłym zamieszkałym zagranicą często powoduje większe trudności, niż dziedziczenie w Polsce. Odmienny system prawa niż polski, inne wymogi co do spadkobierców, konieczność skorzystania z usług prawnika w obcym kraju oraz zapłacenia czasem...
  19lis

  Świąteczne prezenty a koszt uzyskania przychodu

  Prezenty świąteczne wręczane dla kontrahentów maja na celu budowanie pozytywnych relacji między przedsiębiorca a klientem. Wiąże się to niewątpliwie z wydatkami poniesionymi z budżetu firmowego oraz z zasadami opodatkowania obowiązującymi w przypadku zakupu tego rodzaju...
 • 18lis

  Prawo pierwokupu – podstawowe informacje.

  Prawo pierwokupu jest często stosowane jako dodatkowe zastrzeżenie umowne. Występuje ono m.in. w umowach dotyczących nieruchomości, ale nie tylko. Istotą pierwokupu jest prawo pierwszeństwa do nabycia określonej rzeczy przez uprawnioną stronę w sytuacji, gdy strona...
  12lis

  Ubezwłasnowolnienie – rodzaje i skutki prawne

  Instytucja ubezwłasnowolnienia wiąże się z pojęciem zdolności do czynności prawnych. Polega ono na pozbawieniu lub ograniczeniu osoby zdolności do czynności prawnych. Przepisy dotyczące tej formy prawnej zawarte są w Kodeksie cywilnym. Ubezwłasnowolnienie powoduje, iż dana...

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi