201412.28
0

Jak zwrócić prezent gwiazdkowy

Zdarza się, że pod choinką znajdujemy nietrafiony prezent. Czasami obdarowujemy nim kogoś innego, odsprzedajemy lub odkładamy na półkę. Można jednak spróbować zwrócić, wymienić lub zareklamować prezent. Warunki tych czynności zależą od tego, w jakim sklepie i terminie dokonano zakupu. Jeżeli prezent świąteczny okazał się nietrafiony, warto dotrzeć do osoby, która podarowała prezent i dowiedzieć się…

201412.17
0

Podstawy zasiedzenia

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten sposób, dochodzi najczęściej na skutek upływu czasu.         W skutek posiadania nieruchomości przez określony prawem czas, właściciel traci prawo własności na rzecz posiadacza bez żadnej rekompensaty finansowej. Instytucję zasiedzenia nieruchomości regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 172 – 176.  Przedmiotem zasiedzenia…

201412.15
0

Obowiązek meldunkowy

Komitet Stały Rady Ministrów nie podjął decyzji w sprawie pozostawienia obowiązku meldunkowego w obecnej formie. Zgodnie z obowiązującą ustawą obowiązek ten ma być zniesiony od 1 stycznia 2016 r. Komitet Rady Ministrów miał zająć się rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. W czasie prac określono ponad 100 ustaw i…

201412.12
0

Kiedy pozew zbiorowy?

Pozwy zbiorowe to doskonałe narzędzie do szybkiego i tańszego uzyskania odszkodowania. Pozew zbiorowy został wprowadzony ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku., która weszła w życie 19 lipca 2010r. Ustawa o pozwach zbiorowych ma zastosowanie m.in. w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność…

201412.11
0

Zmiany w e-sklepach

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa o prawach konsumentów, która będzie miała szczególne znaczenie dla sprzedawców internetowych oraz ich klientów. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu głównie sklepów internetowych. Obok przygotowania nowego regulaminu sklepu internetowego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych obowiązków informacyjnych na stronie sklepu. Ich niespełnienie może skutkować niezawarciem umowy sprzedaży….

201412.08
0

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na ostatnim posiedzeniu Senatu, które odbył osię 4 grudnia br. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne przez dostosowanie przepisów ustawy do unijnego rozporządzenia nr 651/2014, które uznaje niektóre rodzaje pomocy…

201412.04
0

Nowe formularze PIT

Minister Finansów określił nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory zostały odpowiednio zmodyfikowane w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań wprowadzonych w ramach programu e-Podatki.  Rozporządzenie określa 15 wzorów, z których PIT-40, PIT-37, PIT-36, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1…

201412.03
0

Dziedziczenie spadku zagranicznego

Dziedziczenie spadku po zmarłym zamieszkałym zagranicą często powoduje większe trudności, niż dziedziczenie w Polsce. Odmienny system prawa niż polski, inne wymogi co do spadkobierców, konieczność skorzystania z usług prawnika w obcym kraju oraz zapłacenia czasem dwukrotnie podatku to tylko niektóre przykłady kłopotów, które trzeba przezwyciężyć, aby doprowadzić do odziedziczenia spadku. Spadkiem zagranicznym określa się dobra…

201412.01
0

Przedsiębiorcy szybciej otrzymają numery REGON i NIP

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która usprawnia funkcjonowanie tzw. jednego okienka. Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w ciągu co najmniej 7 dni.  W myśl…