201507.10
0

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w…

201503.09
0

Regulamin sklepu internetowego

Ze względu na rosnącą skalę obrotu konsumenckiego w sieci, coraz więcej sklepów oferujących sprzedaż produktów online, zaczyna posługiwać się wzorcami umów, co może stanowić ułatwienie lub wywołać niepożądane efekty.  Klauzula niedozwolona (abuzywna) to zapis w regulaminie, który spełnia poniższe przesłanki: 1) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 2) rażąco narusza interesy…

201502.04
0

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to jedną z najmniej znanych alternatywnych form zatrudnienia. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających? Umowa agencyjna uregulowana jest art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania…

201412.28
0

Jak zwrócić prezent gwiazdkowy

Zdarza się, że pod choinką znajdujemy nietrafiony prezent. Czasami obdarowujemy nim kogoś innego, odsprzedajemy lub odkładamy na półkę. Można jednak spróbować zwrócić, wymienić lub zareklamować prezent. Warunki tych czynności zależą od tego, w jakim sklepie i terminie dokonano zakupu. Jeżeli prezent świąteczny okazał się nietrafiony, warto dotrzeć do osoby, która podarowała prezent i dowiedzieć się…

201412.17
0

Podstawy zasiedzenia

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten sposób, dochodzi najczęściej na skutek upływu czasu.         W skutek posiadania nieruchomości przez określony prawem czas, właściciel traci prawo własności na rzecz posiadacza bez żadnej rekompensaty finansowej. Instytucję zasiedzenia nieruchomości regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 172 – 176.  Przedmiotem zasiedzenia…

201412.12
0

Kiedy pozew zbiorowy?

Pozwy zbiorowe to doskonałe narzędzie do szybkiego i tańszego uzyskania odszkodowania. Pozew zbiorowy został wprowadzony ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku., która weszła w życie 19 lipca 2010r. Ustawa o pozwach zbiorowych ma zastosowanie m.in. w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność…

201412.03
0

Dziedziczenie spadku zagranicznego

Dziedziczenie spadku po zmarłym zamieszkałym zagranicą często powoduje większe trudności, niż dziedziczenie w Polsce. Odmienny system prawa niż polski, inne wymogi co do spadkobierców, konieczność skorzystania z usług prawnika w obcym kraju oraz zapłacenia czasem dwukrotnie podatku to tylko niektóre przykłady kłopotów, które trzeba przezwyciężyć, aby doprowadzić do odziedziczenia spadku. Spadkiem zagranicznym określa się dobra…

201411.19
0

Świąteczne prezenty a koszt uzyskania przychodu

Prezenty świąteczne wręczane dla kontrahentów maja na celu budowanie pozytywnych relacji między przedsiębiorca a klientem. Wiąże się to niewątpliwie z wydatkami poniesionymi z budżetu firmowego oraz z zasadami opodatkowania obowiązującymi w przypadku zakupu tego rodzaju upominków. Ważne jest, czy takie zakupy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z…

201411.18
0

Prawo pierwokupu – podstawowe informacje.

Prawo pierwokupu jest często stosowane jako dodatkowe zastrzeżenie umowne. Występuje ono m.in. w umowach dotyczących nieruchomości, ale nie tylko. Istotą pierwokupu jest prawo pierwszeństwa do nabycia określonej rzeczy przez uprawnioną stronę w sytuacji, gdy strona zobowiązana sprzedała rzecz osobie trzeciej. Swobodna sprzedaż, np.  nieruchomości, wybranemu kontrahentowi może nastąpić pod warunkiem, jeżeli uprawniony nie wykona swojego…

201411.12
0

Ubezwłasnowolnienie – rodzaje i skutki prawne

Instytucja ubezwłasnowolnienia wiąże się z pojęciem zdolności do czynności prawnych. Polega ono na pozbawieniu lub ograniczeniu osoby zdolności do czynności prawnych. Przepisy dotyczące tej formy prawnej zawarte są w Kodeksie cywilnym. Ubezwłasnowolnienie powoduje, iż dana osoba nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. Ogranicza się ją w możliwości dokonywania czynności prawnych w celu ochrony jej interesów…